På godt norsk

På godt norsk (utdrag) Språkrådet legg her fram ein del norske ord som kan brukast i staden for dei tilsvarande engelske. Lista vil bli utvida etter kvart. Ein skråstrek skil mellom nynorsk og bokmål.

Exercise

Look at the list below which has been issued by Språkrådet.

Make a note of all the English words where you feel the suggested Norwegian word should not be used instead. Be prepared to explain your choices.

agenda – sakliste, dagsorden
backlash – tilbakeslag
backslash – omvendt skråstrek (teiknet \)
bodybuilding – kroppsbygging
brainstorming – idédugnad, idémyldring
browser – nettlesar/nettleser
calling – kalleanlegg, dørtelefon
caps – kaps, skyggelue
case – eksempel, tilfelle, kasus
chatte – prate (på nettet)
coach – trene, leie/lede, kuske, kusk
cookie – informasjonskapsel (data)
design – formgjeving/formgiving, utforming
designer – formgjevar/formgiver
direct mail – direktereklame
dispenser – behaldar/beholder (for for eksempel pappbeger)
display – teiknrute/tegnrute, tekstvindauge/tekstvindu (for eksempel på telefonapparat)
dot – (i e-postadresser) – punktum
fastfood – hurtigmat, gatekjøkkenmat
feedback – tilbakemelding
file server – filtenar/filtjener
flap – klaff, for eksempel vengeklaff/vingeklaff på fly
flop – fiasko, flopp
food processor – matmølle, matprosessor
gate – utgang (på flyplass)
hacker – datasnok, datasnokar/datasnoker
hacking – datasnoking, kodeknekking (på datamaskin)
handout – støtteark (utdelt ark ved foredrag e.l.)
hardware – maskinvare
hat trick – trillingmål
headhunte– hovudjakte/hodejakte, handplukke
headhunting – hovudjakt/hodejakt, handplukking
heading – overskrift
heavy rock– tungrock
hotlist – adresseliste
image – omdømme, ry, (personlig) stil
implementere – setje i verk/iverksette
inside trading – innsidehandel
kick-off – avspark, oppstart, start
knowhow – ekspertise, kunnskap, fagkunnskap
mail – elektronisk post, e-post
maile – sende e-post
mailing list – adresseliste
management – leiing/ledelse (bedrifts-)
manual – handbok
marketing – marknadsføring/markedsføring
matche – passe saman/sammen med, komme opp mot
musical – musikal
offroad-sykkel – terrengsykkel
overhead(transparent) – lysark
plot – intrige, plan, handlingsgang
policy– politikk, retningslinje, prinsipp
poster – plakat
printer – skrivar/skriver
roller blades – rulleskeiser/rulleskøyter, rulleblad
scan – skanne
scoop el. skup – varp, nyheitskupp/nyhetskupp
screening – masseundersøking/masseundersøkelse
server – tenar/tjener, nett-tenar/nett-tjener (tenarmaskin i eit datanett)
shoppe – handle, gjere/gjøre innkjøp
skateboard – rullebrett
snowboard – snøbrett
software – programvare
taime – berekne/beregne (tidspunktet for)
take away food – hentemat, ta-med-mat
team – gruppe, lag
trainee – opplæringskandiat (jf. lærling, praktikant og aspirant, som tyder nesten det same)
voice mail – lydpost
webside – nettside
weekend – helg, vekeslutt/ukeslutt
workshop – seminar, arbeidsseminar, kurs
World Wide Web – Verdsveven/Verdensveven
WWW – VV